Skjul søk
Du er her:
02.03.2015

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør. Fiskeridirektøren overleverte sin anbefaling om ny regionstruktur til fiskeriminister Elisabeth Aspaker mandag 2. mars.

27.01.2015

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.