Jan Bjørn Ekanger

E-post: jan-bjorn.ekanger@fiskeridir.no

Telefonnummer: 55 23 83 36

Stilling:

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, 5004 Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen