kontrollseksjonen

Ledes av Roger Aasarmoen.

Navn Telefonnummer
Oddlaug Weltzien Tennebø 414 06 502
Johs. E. Bjelkerøy 482 63 661
Magne Sumstad 906 42 909
Inger Mette Sefland 480 01 439
Inge Roset 951 85 358
Eli Merete Hagen 952 52 200
Wenche Marie Johannessen 918 76 846
Roger Aasarmoen 959 18 129
Ina Giil Solheim 918 88 890
Kari Silden Tytingvåg 957 20 225
Margareth Olin Leivdal 906 65 029
Tommy Johannesen 905 86 195
Torbjørn Lund 915 86 157
Arvid Sundberg 481 73 085
Kenneth Rakkenes 415 82 244

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet