forvaltningsseksjonen

Ledes av Erik Ludvigsen

Navn Telefonnummer
May Britt Håland 476 23 680
Alvin Runderheim 977 11 420
Kari Grundvig 971 40 634
Erik Ludvigsen 414 22 078
Hilde H. Hovland 414 12 186
Gunnar S. Larsen 950 22 696
Lise Nygård Nilsen 986 73 044
Oddvar Thorsen 414 26 314
Lillian Kvinnesland 414 29 224
Signe Tønnessen 414 21 518 / 905 12 037
Nina Ekrem 456 89 058
Sven Michael Feyling Barstad 915 58 710
Knut Kristian Skjolden 976 72 957
Lisa Maria Hagalid Haug 994 78 986
Lars Aage Gade-Sørensen 988 10 683
Hans Magnus Thorsen 924 18 597
Anne Brit Fjermedal 916 80 545

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet