kontrollseksjonen

Ledes av Frank Ove Olsen.

Navn Telefonnummer
Frank Ove Olsen 917 82 585
Britt Hafsmo 915 62 230
Roger Sedvartsen 995 34 596
Bjørn Anton Rottem 908 65 980
Erun Kristin Thesen 905 42 130
Bård Hansen 911 91 688
Jimmy Antonsen 905 20 520
Hugo Larsen 996 43 133
May-Britt Larsen 480 42 059
Inger Lise Mørch 975 16 720
Cathrin Storteig 906 17 474
Trond Blom 915 96 114
Runa Myrvang 47 859 951
Renate Sivertsen 901 70 927
Bjørnar Siikavuopio Kolflaath 413 62 029

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet