forvaltningsseksjonen

fungerende seksjonssjef Erling Johan Johansen.

Navn Telefonnummer
Margrethe Selliås Dreyer 957 74 923
Siv Irene Korvanen 468 15 807
Ketil Johansen 977 59 370
Rune Rasmussen 911 51 585
Elisabeth Richardsen 913 79 242
May-Liss Tråsdahl 468 22 608
Erling Johan Johansen, fungerende seksjonssjef 959 34 455
Anastasia Henriksen 958 78 113
Monica Bohinen 908 23 427
Håvard Fause 482 14 156
Mikael Rossvoll Jørgensen 95226716
Kristin Wangsbro 984 21 077

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet