Simon Simonsen

E-post: Simon.Simonsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 08 143

Stilling: fartøysjef

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

skipsfører, oppdrettskontroll, ressurskontroll og informasjon

Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen