forvaltningsseksjonen

Ledes av Kristin Skarbøvik.

Navn Telefonnummer
Kristin Skarbøvik 991 57 318
Ole-Einar Jakobsen 941 35 463
Terje Sørland 913 38 536
Jannicke Gangstad 414 70 801
Wenche Gjøstøl 994 67 191
Astri Kristin Strøm 994 81 003
May Randi Bonesrønning 452 99 865
Magny Grindvik Blikø 909 74 374
Bjørn Kåre Steinnes 900 42 694
Hanna Christina Bauge 928 52 610
Anne Marit Grønvik 976 96 656
Lill Connie Furu 918 37 522

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet