Liv-Hilde Aasen

E-post: liv-hilde.aasen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 41 423

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: stab i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

IT og diverse teknisk utstyr i regionen, økonomi, superbruker SAP, personalsaker, Webcruiter

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen