Britt Leikvoll, konstituert seksjonssjef

E-post: britt.leikvoll@fiskeridir.no

Telefonnummer: 971 18 906

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for reaksjoner, oppfølging av anmeldelser, kontakt med politi- og påtalemyndigheter

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen