Du er her:

administrasjonsavdelingen

Ledes av Hildegunn Grimstad. Avdelingens ansatte tar seg av oppgaver innenfor økonomi, personal, innkjøp, rengjøring, kantine, arkiv og administrativ kontakt med regionene. Den består av fire seksjoner. Dessuten er dokumentsenteret og biblioteket underlagt avdelingen.

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Hildegunn Grimstad 950 47 520
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet