Du er her:

Registrerte turistfiskebedrifter

Oppdatert: 16.01.2018

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig.

Turistfiskebedrifter med obligatorisk registrering

Turistfiskebedrifter med frivillig registrering 

Det er mulig å hente ut data frå registera anten som pdf-, bilde- eller excelfil.