Du er her:

Turistfiske i Norge

Oppdatert: 20.04.2017

Det har alltid blitt fisket mye langs kysten av Norge, og vi er så heldige at alle kan fiske gratis i sjøen. Men hvis kommende generasjoner også skal ha denne muligheten, må vi alle gjøre en innsats for å sikre fiskebestandene for fremtiden.

Derfor må utenlandske turister følge disse reglene når de fisker i sjøen:

  • Kun bruke håndholdt redskap. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner eller lignende.
  • Kan ta med opp til 15 kilo fisk og én (hel) troféfisk ut av Norge. Dette gjelder ikke hvis man lovlig kjøper fisk fra kommersielle fiskere.
  • Være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når man fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
  • Har ikke lov til å selge fangsten.
  • Må ikke fiske fisk under minstemål.

Fiskeridirektoratet svarer gjerne på spørsmål på engelsk, russisk eller norsk.

Minstemål

Alle som fisker i sjøen i Norge må følge reglene om minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Hvis man får fisk under minstemål, kan man fukte hendene i sjøen, løsne fisken forsiktig fra redskapen og slippe den ut igjen. Hvis fisken er død eller ikke levedyktig, kan man spise den. For å unngå å få flere fisk under minstemål, kan det være lurt å skifte fiskeplass eller prøve med større krok.

Gjeldende minstemål står i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen

Vi har laget egne brosjyrer med blant annet minstemålene på norsk, russisk, engelsk, tysk, polsk og tsjekkisk.

Minstemål for laks

Det er bare tillatt å fange laks som er minst 35 centimeter.

I Nordland, Troms og Finnmark er det tillatt å fange sjøørret og sjørøye som er minst 30 centimeter.

Mer om fiske etter laks i sjøen

Kongekrabbe og kystseljakt

Turister har ikke anledning til å delta direkte i fangst av kongekrabbe, men det er satt av en kvote til bedrifter som driver turistfiske i Finnmark.

Turister med godkjent skytterlisens, kan under visse vilkår, delta i jakt etter kystsel sammen med norske statsborgere.

Hør med overnattingsstedet om de har de nødvendige kvotene og tillatelsene til å jakte på kongekrabbe og kystsel.