Ruser

Oppdatert: 07.06.2017

Det er strenge begrensninger for å fiske med ruser. Grunnen er at ruser er effektive fangstredskap for hummer, som er utsatt for et betydelig fangstpress langs norskekysten. Derfor er det også innført strenge regler for fangst av hummer.

Hvor mange ruser har du lov til å ha?

Fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal

Tidsrom

Antall ruser

1. januar -
30. april

Inntil 20 ruser (per person og per fartøy)

1. mai -
30. september

Forbudt å fiske med ruser

1. oktober - 31. desember

Inntil 10 ruser (per person og per fartøy).

Antall teiner og ruser kan til sammen ikke overstige 10. Så dersom du benytter 10 teiner, kan du ikke i tillegg bruke ruser.

Trøndelag til og med Finnmark

Tidsrom

Antall ruser

Hele året

Inntil 20 ruser (per person og per fartøy)

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det kun tillatt å fange hummer fra 1. oktober til og med 30. november.

For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31. desember.

Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Hva betyr per person og per fartøy?

Redskapsbegrensningene er knyttet til båten uavhengig av hvor mange som bruker den. Det innebærer at dersom flere fritidsfiskere deler på ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningene for båten. To fiskere i samme båt kan dermed aldri sette mer enn totalt 20 teiner eller ruser.

Redskapsbegrensningene gjelder også per person. Én person kan ikke sette flere enn 20 ruser og teiner selv om han/hun disponerer flere fartøy.

Teiner og ruser

Dersom man fisker med både teiner og ruser samtidig, gjelder redskapsbegrensningen samlet for begge redskapstypene. Dersom du i januar for eksempel fisker med 10 teiner, så kan du maksimalt fiske med 10 ruser i tillegg (til sammen 20).

Unntak for fiske etter leppefisk

Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets regioner kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning. Du trenger en slik dispensasjon uansett hvor mange ruser du skal benytte. Om fiske av leppefisk

Ruser kun til fisk

Dersom du skulle få en hummer i rusen, skal hummeren løsnes forsiktig fra redskapen og settes tilbake igjen i sjøen. Dette gjelder også i hummerfisketiden. Hummer skal kun fanges med hummerteiner.

Det er også totaltforbud mot å fiske ål. Får du ål i rusen, skal også den settes ut igjen i sjøen.

Fluktåpninger

Det er ikke krav til fluktåpninger i ruser.

Krabbefiske versus rusefiske

Du kan fiske krabbe hele året. Begrensingen er inntil 20 teiner eller ruser per person og per fartøy. Dersom man (lovlig) fisker med ruser eller teiner må du ta hensyn til det når du setter teinene.

Åleruser

Det er totalforbud mot å fiske vanlig ål både i sjøen og i norske vassdrag. Det er imidlertid ikke forbudt å bruke åleruser.