Redskap

Oppdatert: 26.10.2015

Som fritidsfisker kan du bruke:

 • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper
 • én maskindrevet jukse eller dorg
 • garn med samlet lengde inntil 210 meter. Fisker du etter torsk, kan samlet garnlengde bare være opp til 165 meter
 • liner med inntil 300 angler
 • inntil 20 teiner eller ruser

Merking av fiskeredskap

Fiskeredskap som står i sjøen, skal være tydelig merket med navn og adresse. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøyene som tilhører redskapene. På utstyr som ikke har blåse eller bøye, skal du merke selve redskapen.

Det gjelder spesielle regler for området utenfor 4 nautiske mil. I Finnmark gjelder disse reglene også innenfor 4 nautiske mil. Dette har som regel ingen praktisk betydning for fritidsfiskere. Se § 74 og § 75 i utøvelsesforskriften.

Alle bundne, faststående redskap som brukes til fangst av laksefisk skal være merket med et nummer som du får tildelt av Fylkesmannen i fylket der du fisker.

Redskapsbegrensninger

Redskapsbegrensningene gjelder for alt fiske som foregår fra land, eller fra båt som ikke er i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy:

 • Det kan ikke brukes flere redskap enn angitt fra en enkelt båt, eller av en enkelt person. Det spiller ingen rolle hvor mange personer som fisker fra båten, eller om samme personer fisker med flere båter.
 • I fisket etter makrell kan man ikke bruke mer enn en maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.
 • Utenlandske turister, eller personer som ikke har fast opphold i Norge, kan kun fiske med håndredskap. Fangsten kan ikke omsettes.Det er forbudt å la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå igjen i sjøen eller på sjøbunnen uten grunn.
 • Det er ikke tillatt å bruke levende dyr eller fisk som agn.
 • På Skagerrak-kysten er det forbudt å bruke lyster (stikkeredskap), eller ålesaks med kunstig lys, når du fisker.
 • Det kan gjelde særskilte begrensninger lokalt, slik som i Lofoten og Møre og Romsdal under torskefisket.
 • Det gjelder egne regler for bruk av teiner og ruser.
 • Det gjelder egne regler for garn.

Ansvar for andres redskap

I perioder av året er fiskeriaktiviteten langs kysten større enn ellers. Dette gjelder både fritidsfiske og yrkesfiske. Hvis du kommer til et område der redskap er satt ut, plikter du å gjøre deg kjent med hvor redskapen står.

Du må ikke manøvrere eller plassere båten din slik at du skader redskap, eller slik at fangstmulighetene hemmes.

Alle som skader andres redskap som er satt i sjøen for fangst, må erstatte skaden. Dette gjelder også tap av fangst og tap som følge av avbrudd i fisket.