Skjul søk
29.09.2016

Hummerfiske på lørdag kl. 08

Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober kl. 08.00 over hele landet. Dette gjelder også i 2016, når 1. oktober faller på en lørdag. Fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder kommer helligdagsfredningen inn. Det vil si at fra og med lørdag kl. 24.00 til og med søndag kl. 24.00, er det forbudt å sette eller trekke teiner på denne kyststrekningen. 

30.09.2016

Nye fredingsområde for hummar trer i kraft 1. oktober

– Dei nye fredingsområda vert oppretta etter lokalt initiativ, noko som gjev gode prosessar og semje om opprettinga. Vi ber dei som skal fiske hummar vere særleg merksame på dei nye områda, slik at dei ikkje bryt fredingsreglane, oppmodar seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Sør, Anne Brit Fjermedal.

20.10.2015

«Munin» følger med på hummerfisket

I et par uker framover vil Fiskeridirektoratets oppsynsbåt «STS Munin» seile langs kysten fra Oslo til Haugesund for å følge med på hummerfisket.

27.09.2016

Bevaringsområder har positiv effekt på hummerbestanden

I et marint bevaringsområde er det begrensninger på enkelte eller alle former for fiske innenfor et geografisk avgrenset område. I et bevaringsområde for hummer er det dermed forbudt å fiske med andre redskap enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg. Å opprette bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for bestanden. I ett slikt område i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent.

29.09.2014

Samordnet redskapskontroll i Vestfold

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.