Skjul søk
20.12.2017

Frivillig registrering i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal åpnes for frivillig registrering for turistfiskebedrifter som ikke er omfattet av den pålagte registreringsordningen. I tillegg er departementet enig med Fiskeridirektoratet i å starte med fem arter som skal rapporteres.

23.11.2017

Skjema for oppbevaring av hummar er klart

Alle som skal lagre levande hummar i sjøen i desember på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til og med Sogn og Fjordane skal varsle Fiskeridirektoratet om dette. No er det digitale skjemaet som skal brukast til slik innmelding ferdig og klart til utfylling.

13.11.2017

Registrer turistfiske-bedriften

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter. 

04.10.2017

Kun torsk og kveite skal rapporteres

Fiskeridirektoratet sender nå forslag til blant annet registrering og fangstrapportering fra turistfiskebedrifter ut på høring. Fiskeridirektoratet legger opp til en forsiktig start og foreslår i første omgang at kun torsk og kveite skal rapporteres. De nye reglene skal gjelde fra neste år.

29.09.2017

Oppdatert hummarfilm på YouTube

Sidan i fjor har Fiskeridirektoratet hatt fleire filmar om fritidsfiske på YouTube, deriblant ein film om hummarfiske. Filmen er no oppdatert i samsvar med dei nye reglane som kom no i september.

29.09.2017

Godt over 26 000 vil fiske hummer

Det blir ikke lett å være hummer de nærmeste månedene. To dager før hummerfisket starter har over 26 000 personer registrert seg til årets fiske. Hummerfisket starter søndag 1. oktober klokken 08:00.