Du er her:

Nye regler for hummerfiske

Oppdatert: 13.09.2017

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for hummerfiske. Dette innebærer blant annet at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder altså både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Fiskeridirektoratet vil i løpet av uke 38 gjøre klart for registrering, som skal gjøres via et elektronisk skjema på Fiskeridirektoratets nettsider. 

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt et unikt deltakernummer.

Alle hummerteiner skal ha minst ett vak som er tydelig merket med deltakernummeret. Teinene kan fortsatt settes flere i lenke.

Påmeldingen gjelder kun for inneværende år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for de som også melder seg på fisket neste år.

Endringene er som følger:

  • Obligatorisk påmeldingsordning.
  • På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). 
  • Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde. (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm)
  • Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
  • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember. 
  • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter.
  • Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

Reguleringer for 2018:

  • Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
  • Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.