Krabbe

Oppdatert: 06.01.2017

Fangsttider

Man kan fange krabber hele året.

Det er ingen særskilte regler for lystring/lysing etter krabbe.

I perioden da hummerfisket pågår, fra 1. oktober til 31. desember, er det forbudt å sette eller trekke teiner fra svenskegrensen til og med Vest-Agder, fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00. Dette kalles helligdagsfredning.

Minstemål og dybde

Minstemål for krabbe målt ved skallets største bredde

Område

Størrelse

Svenskegrensen til og med Rogaland

11 cm

Nord for Rogaland

13 cm

Fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista, fra og med 1. desember til og med 1. oktober klokken 08.00, må man sette krabbeteiner, eller andre redskap som er ment for å fange krabber, på minimum 25 meter.

I resten av landet er det ikke minimumsdybde.

Antall teiner og ruser

Som fritidsfisker kan man bruke inntil 20 teiner per person og per fartøy. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 20 teiner.

Dette gjelder også hvis man fisker med ruser i tillegg. Altså, aldri mer enn 20 teiner og ruser.

I hummerfiskeperioden, fra 1. oktober til 31. desember, kan man ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner og ruser til sammen. Men - man kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner, for eksempel krabbeteiner.

Mer om fiske med teiner og ruser

Hvordan skal krabbeteinen være?

I teiner som er satt ut for fangst av krabber, fra svenskegrensen til og med Tysfjord kommune i Nordland, skal det være minst to sirkelformete fluktåpninger - én på hver side av redskapen. Åpningenes diameter skal være minst 80 millimeter.

Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapen, men ikke lenger nede enn at det er fri passasje gjennom åpningene når redskapen står i sjøen.

Alle teiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.

Foto © Fiskeridirektoratet

Ikke brekk klørne av levende krabber!

Hvis man brekker klørne av levende krabber, utøver man vold mot dyrene. Og hvis man i tillegg kaster dem på sjøen igjen, setter man dem i en hjelpeløs tilstand.

Ifølge Mattilsynet strider dette mot dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk og EU-regelverket sier også at dette er forbudt.

Salg av krabber

Fritidsfiskere kan ikke fritt selge krabber. All omsetning av fisk og skalldyr skal skje gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper. Fritidsfiskere kan ikke omsette for mer enn 50 000 per år.