Du er her:

Monteringsbeskrivelse for bomullstråd i hummerteiner

Oppdatert: 11.12.2017

Det er påbudt å bruke nedbrytbar bomullstråd i hummerteiner. 

Alle teiner skal ha minst ett rømmingshull, som holdes lukket ved hjelp av en bomullstråd.

Tråden skal virke slik at dersom teinen mistes vil bomullstråden løse seg opp etter viss tid, noe som gir friheten tilbake for innestengte individ. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden.

Forskning og uttesting

Bruk av bomullstråd for å lage rømningshull i tapte teiner er ingen ny idè. Arbeide med å tilpasse bomullstråden til bruk i norsk hummerfiske har vært gjennomført i et fellesprosjekt mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Det ble raskt klart at alle «typer» bomullstråd på markedet hadde ulike egenskaper og i tillegg kommer valg av riktig tykkelse i relasjon ønsket varighet. Derfor har det vært helt nødvendig å gjennomføre dette arbeidet over 2 år.

Slitasjen på tråden vil naturligvis variere med bruk og valg av monteringsløsning, men det har vært viktig å finne spesifikasjoner som sikrer at tråden varer ut hummersesongen, men heller ikke lenger samt en løsning som passer for alle typer teiner som benyttes i fiske etter hummer. 

Faglig fundamentert

I tillegg til forskning har det vært viktig for forvaltning å trekke inn både brukere og produsenter i dette arbeidet.

Valg av tråd og akseptable monteringsløsninger i nye og gamle teiner er fattet i samråd med representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norges fritids- og småfiskerforbund, samt representanter fra produksjon/ salg. Forvaltning er godt fornøyd med en løsning som har bred støtte i hele næringen.

Monteringsbeskrivelse

Fiskeridirektoratet har nå utarbeidet en monteringsbeskrivelse. Her finner man blant annet kravene som gjelder for forskjellige typer teiner, illustrasjoner for hvordan bomullstråden skal monteres og råd i forbindelse med montering.

Du kan laste ned hele monteringsbeskrivelsen fra høyre-margen på denne siden.