Du er her:

Strenge regler for hummerfiske

Oppdatert: 12.07.2017

Høringen om regulering av hummerfiske hadde frist 7. juli. Det er Fiskeridirektoratets ambisjon at nytt regelverk med en registreringsordning skal være på plass innen 1. oktober. Det er også to høringsforslag om nye fredningsområder for hummer på Kvitsøy og Nesodden.

Fredning og fangst

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

I hummerfisketiden, fra 1. oktober til 31. desember, er det forbudt å sette eller trekke teiner fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00. Dette kalles helligdagsfredning. Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra én time etter solnedgang til én time før soloppgang.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.

Fredningsområder for hummer

Oppbevaring i sjøen

Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regioner i det gjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.

Minstemål og dybde

Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).

Det er ikke krav om minimumsdybde for teiner som er ment for hummerfiske. Derimot er det minimumsdybde for teiner som er ment for krabbefiske deler av året fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista. Mer om krabbefiske.

Antall teiner og ruser

Som fritidsfisker kan man fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner.

Antall teiner for hummer og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt i hummerfiskeperioden, fordi ruser er et effektivt fangstredskap for hummer. Men - man kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner, for eksempel krepseteiner.

Mer om reglene for fiske med ruser.

Hvordan skal hummerteinen være?

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger - én på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter.

Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapen, men ikke lenger nede enn at det er fri passasje gjennom åpningene når redskapet står i sjøen.

Alle teiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.

Omsetning av hummer

Fritidsfiskere kan ikke fritt selge hummer. All omsetning av fisk og skalldyr skal skje gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper. Fritidsfiskere kan omsette for maksimalt 50 000 kroner i året. Mer om salg av fangsten

Som forbruker kan man være sikker på at hummeren er lovlig omsatt dersom den har et ID-merke. Mangler den dette, er den ulovlig omsatt. 

Frednings- og bevaringsområder

Det er etablert ni fredningsområder for hummer i Hardangerfjorden og sju på Sør- og Østlandet.

Flere vil trolig komme. Fredningen gjelder ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand.