Du er her:

Fredete arter

Oppdatert: 06.01.2017

Totalfredete arter

Det er forbudt å fiske: 

Det er den vanlige ålen (Anguilla anguilla) som er fredet. Den såkalte havålen (Conger conger) er ikke fredet.

De to artene skilles fra hverandre slik:

Vanlig ål (Anguilla anguilla)

Havål (Conger conger)

Hunnen blir opptil 1,5 meter. Hannen sjelden lenger enn 0,5 meter

De største blir opptil 3 meter. Hunnen er som regel 1,5-2,0 meter. Hannen ikke mer enn 1 meter.

Svakt underbitt

Markert overbitt

Ryggfinnen starter et stykke bak brysttfinnene

Ryggfinnen starter like bak brystfinnene

Rognkjeks

Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark. 

Kveite

Det er forbudt å fiske etter kveite sør for 62° N og med andre redskap enn krok nord for 62° N:

F.o.m.

T.o.m.

20. desember

31. mars

Breiflabb

Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N:

F.o.m.

T.o.m.

1. januar

20. mai

20. desember

31. desember

I området mellom 62° N og 64° N gjelder forbudet bare:

F.o.m.

T.o.m.

1. mars

20. mai

Uer

Det er forbudt å fiske uer med garn og line nord for 62° N:

F.o.m.

T.o.m.

20. desember

31. juli

1. september

30. september

Forbudet gjelder ikke fiske med jukse.

Hummer

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er hummeren fredet:

F.o.m.

Til

1. desember

1. oktober klokken 08.00

Fra Møre og Romsdal til og med Finnmark er hummeren fredet:

F.o.m.

Til

1. januar

1. oktober klokken 08.00

Det er forbudt å oppbevare hummer i sjøen:

F.o.m.

Til

1. januar

1. oktober klokken 08.00

Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst.

Her er en oversikt over reglene for fangst av hummer.

Søndagsfredning for teiner

Det er forbudt å sette eller trekke teiner fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra lørdag klokken 24.00 til søndag klokken 24.00:

F.o.m.

T.o.m.

1. oktober

31. desember

Ruser

Det er forbudt å fiske med ruser fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal:

F.o.m.

T.o.m.

1. mai

30. september

Det er innført en del begrensinger når du fisker med ruser. Grunnen er at ruser er effektive fangstredskap for hummer. 

Les mer om reglene for fritidsfiske med ruser.

Leppefisk

Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske leppefisk med både teiner og ruser. Fritidsfiskere med leveringsavtale for salg av leppefisk, kan søke om adgang til å fiske leppefisk.

Les mer om reguleringen av leppefisk, skjema og så videre.