Produksjonsområder

Oppdatert: 24.05.2017

Mer informasjon om produksjonsområdene vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Alle innehavere av kommersielle akvakulturtillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø og innehavere av utviklingstillatelser som var registrert i Akvakulturregisteret per 24.06.2016, vil innen midten av juni 2017 få brev fra Fiskeridirektoratet med mer informasjon om plassering i produksjonsområder. 

Fristen for å melde i hvilket produksjonsområde en tillatelse skal plasseres, er 01.08.2017.

Dette står i produksjonsområdeforskriften § 5, første ledd (lovdata.no)

De 13 produksjonsområdene

Fra og med 1. oktober 2017 opprettes følgende geografisk avgrensede områder til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:

 • Område 1: Svenskegrensen til Jæren
 • Område 2: Ryfylke
 • Område 3: Karmøy til Sotra
 • Område 4: Nordhordland til Stadt
 • Område 5: Stadt til Hustadvika
 • Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag
 • Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
 • Område 8: Helgeland til Bodø
 • Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
 • Område 10: Andøya til Senja
 • Område 11: Kvaløya til Loppa
 • Område 12: Vest-Finnmark
 • Område 13: Øst-Finnmark

Nye produksjonsområder i kart

Med det nye vekstsystemet blir landet delt inn i 13 produksjonsområder. Det mange kjenner som trafikklyssystemet trer altså i kraft 1. oktober 2017, og det er planlagt at den første kapasitetsjusteringen vil skje i løpet av året.

Under ser du et kartutsnitt med de nye produksjonsområdene. Klikk på lenken "Fullversjon" nede til høyre i kartet, og du kommer inn i Fiskeridirektoratets kartverktøy der du kan velge ut de områdene du vil vite mer om.