Biomassestatistikk

Oppdatert: 18.01.2018

Fiskeridirektoratet presenterer månedlig oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. Presenterte tall er på lands- og/eller fylkesnivå. Test

Biomasse er i akvakulturdriftsforskriften definert som «Den til enhver tid stående biomasse av levende fisk (målt i kg eller tonn)».

Biomassestatistikken viser status for innrapporterte opplysninger fra oppdretter pr. angitte dato. Ved neste publisering vil tidligere publiserte tall oppdateres. Opplysninger fra enkelte lokaliteter og/eller selskap kan mangle på publiseringstidspunktet. Innrapporterte opplysninger kan være mangelfull og feilaktige.

Fiskeridirektoratet tar forbehold om eventuelle feil i datamaterialet. Fiskeridirektoratet har ikke ansvar for nøyaktigheten i de innrapporterte opplysningene, og vi har heller ikke ansvar for andres bruk av de disse opplysningene.

Vær oppmerksom på at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag.

Laks og regnbueørret

I drift:

 
Beholdning av fisk ved månedslutt:

 
Fôrforbruk:

 

Utsett av fisk:

 

Uttak av fisk til slakt:

 
 Produksjonsoversikt:

 
Svinn i produksjonen: