Andre marine fiskearter

Oppdatert: 26.10.2017

Andre marine fiskearter omfatter produksjon av andre fiskearter enn laks, regnbueørret og ørret. Eksempel på arter som inngår i denne produksjonsgruppen er kveite, røye, torsk, rognkjeks, berggylt etc.