Akvakultursøknad

Oppdatert: 10.03.2015

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema

Midlertidig problem med vedlegg i skjemaet

01.09.15 kl. 18.00: Vi har en midlertidig feil i visning av opplastede vedlegg i skjemaet. Det gjør at de vedleggene du laster opp i én vedleggsboks vil vise i alle vedleggsboksene i hele skjemaet. Feilen påvirker ikke bruk og innsending av skjemaet.
Dersom du lagrer skjemaet, vil du i enkelte tilfeller ikke kunne se alle vedlegg du har lastet opp tidligere. Alle vedlegg vil likevel være lagret og knyttet til det aktuelle skjemaet, slik at det vil være riktig når skjemaet sendes inn.

Vår skjemaleverandør arbeider med å løse disse problemene.  

Elektronisk søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirversjoner av skjema

Det vil fremdeles være mulig å benytte de gamle skjemaene i pdf- og wordformat i en overgangsperiode:

Flytende anlegg

Landbasert anlegg

Veiledere for søknadsskjema

Veileder visningstillatelser

Saksgang

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.

Informasjon om saksbehandlingsgebyr