Skjul søk
26.01.2017

Oppretter mottak etter rømming

Nordlaks Oppdrett AS vil ta imot gjenfanget regnbueørret etter en rømming ved et av selskapets lokaliteter i Vågan kommune i Nordland. Selskapet vil også betale kompensasjon for fisk som blir levert inn.

05.01.2017

Fiskeridirektoratet lanserer ny kartløsning med WMS

Vi har lansert vår nye kartløsning «Yggdrasil», som er både raskere og mer brukervennlig. I forbindelsen med ny kartløsning har vår gamle WMS-tjeneste fått ny adresse. Denne vil bli driftet frem til mars. Vår nye WMS-tjeneste har også fått ny adresse. 

30.12.2016

Nye rømmingshendelser knyttet til avlusing

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt meldinger om to rømminger på Vestlandet, henholdsvis i Bremanger og Kvinnherad. Begge hendelsene oppsto i forbindelse med avlusingsoperasjoner.

22.12.2016

Tre svar på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet tre vedtak med svar på søknader om utviklingstillatelser. Nordlaks Oppdrett AS har fått tilsagn om 10 utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarm-prosjekt. Blom Fiskeoppdrett AS og Lerow AS har fått avslag på sine søknader.