Skjul søk
02.05.2017

Fire nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til MNH-Produksjon. Stadion Laks har mottatt avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Norsk Sjømat Oppdrett og Folla Alger har mottatt avslag på sine søknader.

18.04.2017

Nytt prøvefiske ved settefiskanlegg på Vestlandet

Fiskeridirektoratet vil utføre en ny kontroll med drypprømming fra settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er resultater fra en aksjon i 2015 der det ble gjort funn ved flere lokaliteter.

02.03.2017

Målet er å behandle søknader om utviklingstillatelser raskere

Fiskeridirektoratet opplever stor pågang fra selskaper som søker om utviklingstillatelser. Hittil er det mottatt 49 søknader og det er ventet en god del flere før den midlertidige ordningen opphører. Direktoratet har nå evaluert rutinene for å få raskere saksbehandling.

28.02.2017

Fortsatt foruroligende høyt legemiddelbruk

Folkehelseinstituttets oversikt over salg av legemidler mot lakselus i 2016 viser at lusesituasjonen fortsatt er krevende. Trass i en viss nedgang i salget, er vi fortsatt bekymret for langtidseffektene og ser fram til å få på plass en regulering som får legemiddelbruken inn i forsvarlige rammer.