Skjul søk
14.02.2014

Rømming i Tysfjord

Fiskeridirektoratet mottok mandag melding om rømming fra et anlegg i Tysfjord i Nordland, eid av Norlaks Oppdrett AS. Årsaken til rømmingen skal være et hull i en not.

28.01.2014

Laks på rømmen i Nordland

Før helga ble Fiskeridirektoratet region Nordland varslet av Nova Sea om rømming av laks av ukjent omfang fra en lokalitet i Gildeskål kommune. Fisken i merden det er rømt fra veier i snitt vel fire kilo.

31.01.2017

Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming

Smolt som går ut gjennom noten like etter utsett kan forklare mye av den rømte laksen i elvene. Samsvar mellom smoltens størrelse og notens maskeåpning vil kunne redusere rømmingstallene.

17.01.2014

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.

02.01.2014

Teljing syner stor rømming

20. desember 2013 blei det gjennomført teljing av laks ved lokaliteten Klungsholmen ved Espevær på Bømlo. Teljinga syner at over halvparten av fisken i merden har rømt.