Skjul søk
11.04.2014

Omfanget av Ilholmane-rømmingen klart

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.

28.03.2014

Boda for grøne løyve gruppe B er opna

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har i dag opna boda for dei prekvalifiserte søknadene i gruppe B.

14.03.2014

Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ha vurdering og vedtak i gruppe A (Troms og Finnmark) klare for utsending til påske. Informasjon om utfallet av søknadene i gruppa vert publisert etter at vedtak om tildeling eller avslag er sendt søkjarane.

20.09.2016

Fella i Etne - felles innsats gir suksess

Styret for oppgangsfella i Etnevassdraget har levert sin årsrapport, som oppsummerar resultata frå den første sesongen. I rapporten blir det dokumentert at fella i Etne fungerar godt teknisk, og hindrar oppgang av oppdrettsfisk.