Skjul søk
30.06.2014

Grøne løyve gruppe C er klar

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013 er klar med si vurdering av søknadene i gruppe C.

02.06.2014

Kraftig økning i oppdrett av rensefisk

Produksjon av rensefisk er den nye næringen innen oppdrett av andre marine fiskearter. Det er først og fremst produksjon av rognkjeks som dominerer (95 prosent).

30.04.2014

Faggruppa følgjer planen

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 følgjer oppsatt plan. Vedtak om tilsegn og avslag i gruppe B er ferdigstilt. Gruppe C vil bli ferdig i juni.