Skjul søk
15.01.2015

Rømt fisk som er medisinert

Fiskeridirektoratet vil i rømmingssaker opplyse om at fisken er medisinert dersom den rømmer i tilbakeholdelsestida.

15.01.2015

Vil ha oppdrett på land utan vederlag

Ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe rår til at det vert etablert ein eigen type løyve for landbasert matfiskoppdrett av laks og aure. Slike løyve bør vere vederlagsfrie og utan begrensingar i antal.

13.01.2015

Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap

Gjøres ting riktig er det rom for vekst i norsk havbruk. Kunnskap, spesielt om miljøpåvirkning fra oppdrett, vil være en viktig forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen.

13.01.2015

Rømmingsmeldinger i Hordaland i 2015

Det har kommet inn åtte rømmingsmeldinger til Fiskeridirektoratet fra oppdrettere i Hordaland i 2015. Sju av dem er i forbindelse med uværet «Nina». En mottok vi før uværet.

08.01.2015

Ny forskrift om fangstbasert akvakultur

Føremålet med den nye forskrifta er å stimulere til utjamning av tilbodet om fersk fisk gjennom heile året, slik at industrien får jamnare tilgang på fersk fisk av høg kvalitet.

23.12.2014

Ukjent rømming i Hardanger

Tips fra oppdrettere og publikum tyder på at det har funnet sted en rømming i Hardanger som ingen har meldt fra om til nå. Oppdretterne i området er informert.