NYTEK

Oppdatert: 05.01.2017

Nytek-forskrifta inneheld krav til teknisk standard for flytande oppdrettsanlegg og hovud-komponentar som inngår i slike anlegg.

Nivået for kor uavhengig akkrediterte inspeksjonsorgan som utfører fortøyingsanalyse skal vere vart 28. desember 2001 endra frå A til C. Endringa går fram av Nytek-forskrifta § 7 andre ledd.