Spørsmål og svar

NYTEK

Oppdatert: 14.11.2014

NYTEK-forskriften omfatter krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.

Uavhengighetsnivået for akkrediterte inspeksjonsorgan som utfører fortøyningsanalyse ble 28. desember 2011 endret fra A til C. Endringen fremgår av NYTEK-forskriftens § 7, andre ledd.