Du er her:

Erfaringsbase - rømming knyttet til matfiskproduksjon

Oppdatert: 26.05.2017

Her finner du faktaark med tilhørende bildeeksempler. Faktaarkene gir eksempler på rømmingsfarer og -årsaker, tiltak, dokumentasjonskrav og aktuelt regelverk. Bruk dette i internkontrollarbeidet for å kartlegge farer, vurdere risiko, velge tiltak og utarbeide beredskapsplaner.

Beskrivelsene av aktuelle arbeidsoperasjoner er ment som hjelp til å forstå fareområdene, og er ikke beskrivelser av dårlig eller beste praksis.

Utsett av fisk og montering av utstyr

Arbeidsoperasjoner, vedlikehold og sleping

Levering