Erfaringsbase - rømming knyttet til landanlegg

Oppdatert: 24.11.2015

Faktaarkene med bilder gir eksempler på rømmingsfarer, årsaker, tiltak, dokumentasjonskrav og aktuelt regelverk. Bruk disse arkene i internkontrollarbeidet for å kartlegge farer, vurdere risiko, velge tiltak og utarbeide beredskapsplaner.

Klekking

Faktaarkene knyttet til fareområder under klekking er slått sammen med vekst og levering.

Vekst

Levering