Du er her:

Overvåking av miljøpåvirking fra oppdrettsanlegg

Oppdatert: 14.11.2014

Akvakulturnæringen har plikt til å overvåke utslipp fra anleggene. Dette er viktig for å kunne dokumentere at miljøpåvirkningen fra anleggene er forsvarlig og bærekraftig til enhver tid, både på den enkelte lokalitet og regionalt i et område.

Alle gjennomførte miljøundersøkelser skal rapporteres inn til Fiskeridirektoratet via Altinn. Elektronisk rapportering gjør Fiskeridirektoratet i bedre stand til å følge opp og vurdere miljøtilstanden på lokaliteten over tid, og å vurdere eventuelle tiltak i dialog med næringen. Miljørapportene blir også delt med andre relevante etater.

Fiskeridirektoratet overvåker utslipp fra akvakulturanlegg gjennom ulike undersøkelser: B-undersøkelser, C-undersøkelser, strømundersøkelser og andre undersøkelser.