Skjul filter
02.03.2003

Høring - midlertidig forskrift om tildeling, etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved havbeitevirksomhet

Høringsfrist: 13.02.2003
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridepartementet